DECLARAŢIE

Sportivii cuprinşi în tabelul de mai jos, componenţi ai clubului sportiv declară pe propria răspundere că participă la "ADCC MOLDOVA INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP", or.Chisinau, Republica Moldova, str.Andrei Doga 22,sala de Sport U.S.E.F.S, din data de 25 MAI 2019, proba Grappling-ADCC.

Declarăm de asemenea,că am luat cunoştinţă cu Termenii și Condițiile acestui turneu și Regulile și Regulamentul-ADCC. Confirmăm că am citit şi am înţeles toate punctele acordului de participare şi că suntem legal competenţi şi nesiliţi de nimeni de a semna această declaraţie şi de a asuma oricare riscuri legate de participarea sau prezenţa la eveniment.

ADCC MOLDOVA INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP
25 MAY 2019

DEADLINE: 22 MAY 2019 23:59 PM

GENERAL INFORMATION:
ACADEMY COACH E-MAIL CONTACT PHONE COUNTRY

TABEL NOMINAL CU SPORTIVII PARTICIPANŢI

DETAILS OF PARTICIPANTS:
# NAME-SURNAME CATEGORY D.O.B CHECKEDSEMNĂTURA
SEND THE FORM

PLEASE COMPLETE THE REGISTRATION FORM

TERMS & RULES

CHECK THE WEIGHT, CATEGORY AND ACADEMY AND MAKE SURE THAT THE DETAILS ARE CORRECTLY.WE CAN'T CHANGE NOTHING IN THE DAY OF COMPETITION.CLICK ON "REGISTRATION" WHEN YOU ARE READY TO REGISTER.AFTER YOU HAVE REGISTERED TO THE TOURNAMENT,YOU WILL RECEIVE CONFIRMATION OF YOUR REGISTRATION ON YOUR EMAIL.

ÎNTOCMIT: ANTRENOR-
coach

DATA:_________________

____________________
SEMNĂTURA ANTRENOR L.Ş

SELECT CATEGORY